Bli medlem i Move AboutFørerkort

Vi trenger en bekreftelse på at du har gyldig førerkort for å kunne godkjenne ditt medlemskap. Ta et bilde av forsiden på førerkortet og last det inn ved å trykke på «velg fil» under.

Når gyldig førerkort er bekreftet vil ditt medlemskap bli godkjent. Du får en e-post fra oss som bekrefter dette. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål knyttet til dette.

Avtalevilkår

Kort om betingelser

Krav til bruker:

Bruker må være beboer i Portalen sameie, over 18 år, ha et gyldig førerkort i Norge (klasse B), og akseptere betingelsene i Avtalen.

Bruk av bilen:

  • Utleiebilen må kun kjøres av bruker som utførte bestillingen.
  • Bruker henter og leverer bilen på samme stasjon og til avtalt tid.
  • Bruker skal undersøke bilen for synlige skader eller mangler før bilen kjøres ut fra utleiestasjonen.
  • Bruker skal behandle bilen varsomt, og ikke påføre skader. Bilen skal leveres tilbake i samme stand som ved avhenting. Røyking og dyr er ikke tillatt i bilen.
  • Bruker skal ikke kjøre under påvirkning av alkohol, narkotika eller medikamenter.

Brukers ansvar:

Ved skade vil egenandel belastes bruker av bilen.

Bruker er selv ansvarlig for å betale fartsbøter, parkeringsgebyr og tilsvarende gebyrer.

Alle skader, tekniske feil eller uhell meldes til Move About.

Bruker skal alltid utfylle fullstendig skademelding og ikke etterlate bilen uten korrekte sikkerhetsforanstaltninger

Personopplysninger:

  • Personopplysninger som innhentes benyttes til det formål å kunne tilby bildeling og behandles konfidensielt.
  • GPS-posisjonering brukes for å lokalisere biler som ikke er returnert etter endt leieperiode, stjålet eller på annen måte er forsvunnet, eller i forbindelse med Move Abouts bedriftsinterne behov for statistikker på tilbakelagt kjørelengde, utleiefrekvens for bilene og lignende.  Posisjonsdata lagres ikke.